Ghreline in Coma (GRECO)

[let op: onderstaande informatie is geen vervanging van de officiële patiëntinformatie.]

Achtergrondinformatie

Hersenschade na een hartstilstand

Bij een hartstilstand wordt er onvoldoende zuurstofrijk bloed door het lichaam gepompt. De hersenen zijn van alle organen het gevoeligst voor zuurstoftekort. Hierdoor raakt iemand met een hartstilstand buiten bewustzijn en binnen enkele minuten ontstaat er hersenschade. Hoe langer er geen bloed wordt rondgepompt, hoe groter de schade is die in de hersenen ontstaat. Met reanimatie kan het hart weer op gang worden gebracht. Hoe langer de reanimatie duurt, hoe groter de kans op hersenschade.

Behandeling na de reanimatie

Na een geslaagde reanimatie blijft meer dan de helft van de patiënten buiten bewustzijn. Zij worden opgenomen op de afdeling Intensive Care. De behandelingsmogelijkheden voor de hersenen van deze patiënten zijn nog gering. Het belangrijkste herstel moet van het lichaam zelf komen. Om het herstel van de hersenen te bevorderen, worden slaapmiddelen toegediend via een infuus. In sommige ziekenhuizen wordt het lichaam van de patiënt ook afgekoeld. De ademhaling wordt tijdens deze behandelingen overgenomen door een beademingsmachine. Deze behandelingen geven de hersenen rust, maar het is onduidelijk of ze het herstel van de hersenen bevorderen.

Het onderzoek

Aanleiding voor dit onderzoek

Tot nu toe is er geen behandeling beschikbaar die herstel van de hersenen na een hartstilstand bevordert. In dit onderzoek testen we een nieuw medicijn genaamd ‘Ghreline’. Ghreline is een hormoon dat iedereen in zijn lichaam heeft. Het zorgt voor milde stimulering van zenuwcellen en het verbeterde het herstel van de hersenen bij proefdieren na een hartstilstand.

Doel van het onderzoek

Het doel van de GRECO studie is het onderzoeken van de effecten van ghreline op het hersenherstel na een hartstilstand.

Opzet van het onderzoek

Om te beoordelen of ghreline toediening beter is dan de standaardbehandeling, worden de deelnemers aan het onderzoek in twee groepen verdeeld:

  • Groep 1: krijgt gedurende 7 dagen twee keer per dag ghreline toegediend
  • Groep 2: krijgt gedurende 7 dagen twee keer per dag een nepmiddel (placebo) toegediend

Om de verdeling zo eerlijk mogelijk te houden, worden patiënten door middel van loting over beide groepen verdeeld. De behandelende artsen en de onderzoekers hebben geen invloed op de uitslag van de loting en weten ook niet wie van de deelnemers in welke groep zit. Alleen het team dat de medicatie bereidt weet dit.

Na 3, 6 en 12 maanden wordt onderzocht hoe goed het herstel van patiënten is door middel van een kort telefonisch interview. Na 12 maanden worden patiënten ook uitgenodigd voor een uitgebreider interview met vragenlijsten, in het ziekenhuis waar zij behandeld zijn.

Status van het onderzoek
Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMW en Hersenstichting. Het is gestart in januari 2019 en wordt uitgevoerd in vier grote ziekenhuizen in Nederland:

  • Medisch Spectrum Twente (Enschede)
  • Rijnstate (Arnhem)
  • Universitair Medisch Centrum Groningen
  • VieCuri Medisch Centrum (Noord-Limburg)

Het doel is om 160 patiënten aan het onderzoek te laten meedoen. Dit aantal is nodig om betrouwbaar vast te stellen of ghreline effect heeft. Naar verwachting zal het onderzoek tot eind 2021 duren.